DESIFINTSEERIMISVAHEND KÄTELE MANUSEPT G 1L 1TK Geel TÄITE PUDELIS

18.59

Tootekood: klink*-1-1 Kategooriad: , ,

Kirjeldus

TARNE SAMAL PÄEVAL!!!

Desinfitseeriv kätegeel MEDITSIINILISE PIIRITUSE BAASIL!!!
Biotsiidi registreerimistunnistuse nr. 1913/20
KASUTUSVALDKOND
Efektiivne piirituse baasil geeljas kiirdesinfektsioonivahend
käte põhjalikuks desinfitseerimiseks
tervishoiuasutustes ja kõrgendatud kätehügieeni nõudvates
tingimustes. Toimespekter: Desinfitseeriv toime, hävitab
gram „+“ ja gram „-“ bakteriaalset mikrofloorat
inimnahal. Geel sisaldab nahka kaitsvaid ja pehmendavaid
ühendeid.
OMADUSED
Manusept on bakteritsiidne (hävitab Gram”+” ja Gram”-”
bakteriaalset mikrofloorat inimnahal), fungitsiidne ja
viiruseid inaktiveeriv.
KASUTUSJUHEND
Puhastele, kuivadele kätele kanda 2-3 ml Manusept G-d ja
hõõruda kuivamiseni. Mitte loputada.
KOOSTIS
100g tootes etanool 65g (Toimeaine CAS 64-17-5/ EC 200-578-6), C12–16-
alküüldimetüülbensüülammooniumkloriid (ADBAC/BKC (C12–16)) 0,5g (Toimeaine CAS 68424-85-1/EC
270-325-2).
OHUTUS
Ettevaatust: Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada unisust või
peapööritust. Väga mürgine veeorganismidele. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast,
kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.. SILMA
SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemalda kontaktläätsed, kui
neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Nahaärrituse korral, pöörduda arsti
poole. Halva enesetunde korral võta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Hoida hästi
ventileeritavas kohas.

Pilt on illustratiivne!!!

Lisainfo

Kaal 0.6 kg
Suurus

0,5L pumbaga, 5L kanister